Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng trong 8 tháng đầu năm


Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng 8.2015, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt 406.300 lượt, tăng 9,7% so với cùng kỳ.


Tính cả 8 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh có 3.392.300 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng - tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.


Lượng khách đến Lâm Đồng trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015 tăng từ nguồn khách nội địa là chính. Cụ thể, trong tháng 8, Lâm Đồng đã có 394.800 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng - tăng 9,7% so với cùng kỳ; cộng dồn 8 tháng đầu năm, cả tỉnh đã đón 3.276.620 lượt khách, tăng 8,97%. Với khách quốc tế, riêng trong tháng 8 có xu thế tăng trở lại; nhưng cộng dồn 8 tháng đầu năm 2015 vẫn giảm đáng kể. Cụ thể, trong tháng 8, toàn tỉnh đã đón được 11.500 lượt du khách quốc tế - tăng 9,5% so với cùng kỳ; tuy nhiên, tính cả 8 tháng đầu năm, du khách quốc tế đến Lâm Đồng chỉ đạt 115.680 lượt - giảm 7% so với 8 tháng đầu năm 2014.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh, doanh thu xã hội từ du lịch trong 8 tháng đầu năm 2015 của cả tỉnh đạt khoảng 6.106 tỷ đồng.        

Theo baolamdong.vn 

DU LỊCH ĐÀ LẠT - DALATTRONGTOI.COM

___________________________________________________________________________________________


Đà Lạt Trong Tôi
Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng trong 8 tháng đầu năm Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng trong 8 tháng đầu năm Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng trong 8 tháng đầu năm Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tăng trong 8 tháng đầu năm
9/10 986 bình chọn

Comments